Utgrävningarna på Lillas

På Lillas kulle fanns ända till slutet av 1700-talet en bondgård där traktens rikaste köpman Jöran Bonde och hans släktingar bodde. Efter att gården övergavs föll den i glömska ända tills arkeologerna genom att gå igenom gamla kartor åter hittade den i början av 2000-talet. Platsen visade sig vara så intressant att man ordnade arkeologiska utgrävningar på den.

På markytan kunde man inte urskilja nästan alls några tecken på forntida bosättning. Men under marken hittade arkeologerna lämningar av Lillas gamla byggnader och där fanns också mycket föremål som gårdens bosättare lämnat efter sig. Föremålen som arkeologerna hittar i marken är oftast antingen borttappade, söndriga eller bortkastade. På Lillas hittades såväl gamla mynt som vackert dekorerade skärvor av kärl, olika verktyg, glaspärlor och bronsikoner.

Foto: Andreas Koivisto/Vantaan kaupunginmuseo