Föremål som hittats på Lillas utgrävningar

Foto: Pekka J. Heiskanen/Vantaan kaupunginmuseo

En bit av en Jacoba-kanna som framställts i Siegburg i slutet av 1300-talet. Skärvan hittades på Lillas dynghög dit den hamnat efter att kannan gått sönder.

En så kallad Bartmanskanna som framställts i Köln eller Frechen under andra hälften av 1500-talet. Kannans namn kommer helt enkelt av att det vid kannans mun finns en bild av en man med skäggigt ansikte.

Foto: Pekka J. Heiskanen/Vantaan kaupunginmuseo

En bronskran föreställande en tupp, troligen framställd på 1400- eller 1500-talet. Motsvarande kranar har hittats på ett stort område runt Östersjön. Från det här föremålet kommer finska språkets ord för kran, "hana". Det är ett låneord från tyskans ord för tupp "Hane". Det vittnar om Hansans betydelse och om hur vanligt det tyska språket var i Östersjöns städer.

Foto: Pekka J. Heiskanen/Vantaan kaupunginmuseo

På Lillas hittades flera pärlor från ett radband. De flesta pärlorna var av glas, men en pärla var av gagat. Gagatpärlan är troligen från Santiago de Compostella i Spanien. Det var ett mycket populärt mål för pilgrimsvandringar på medeltiden.

Foto: Pekka J. Heiskanen/Vantaan kaupunginmuseo

Foto: Pekka J. Heiskanen/Vantaan kaupunginmuseo

Förutom medeltid, hittades också flera stenåldersfynd på Lillas. Under stenåldern var Lillas en liten ö i den yttre skärgården. Under den tiden har man troligen haft någonslags läger på Lillas. Bland stenåldersfynden finns bland annat delar av stenföremål och skärvor av kamkeramiska krukor. På bilden finns en del av en mejsel.