Lurken

Lurken är en hemlighetsful varelse, som åkte som fripassagerare med tidsmaskarna på deras skepp. Han är illvillig och håller sig helst gömd. Därför har inte tidsmaskarna upptäckt Lurken. Alltid då det händer något dåligt och oförklarligt verkar Lurken finnas någonstans i närheten.