Maskhålsgeneratorn

Med hjälp av maskhålsgeneratorn kan tidsmaskarna resa i tid och rum. Men generatorn har inte fungerat normalt på Jorden. Vanligtvis fungerar den med skräp, men av någon anledning verkar inte Jordens skräp duga åt den. Först när Glimma och Robus matar den med ett flera hundra år gammalt skräp börjar den visa livstecken igen.