Fördjupa dig i boken

Tidsmaskarna och Hans-äventyret -bokens bilder är mycket detaljrika och det lönar sig att undersöka dem noggrannare. Här är några vinkar om saker det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid:

Tidsmaskarna är mycket små, men de finns på varje uppslag i äventyret. Hittar du dem?

Under marken på bokens första sidor finns många föremål som blivit arkeologiska fynd. Samma föremål kan också hittas i användning på de andra sidorna. Hittar du dem alla?

På de första sidorna växer det olika växter ovanför markytan. De är till största delen så kallade arkeofyter. En arkeofyt är en växt som kommit till en plats med hjälp av människor. Stöter man på sådana växter, berättar det ofta om att där någon gång i tiden funnits mänsklig bosättning. Arkeofyterna kan hjälpa arkeologerna att hitta de rätta platserna att gräva på. Känner du igen växterna? På bilderna finns åtminstone mörkt kungsljus, skelört och backlök.

På sidan av koggen som startar från Lübeck finns många Hansa-städers vapen, känner du igen vilka? Svaren hittar du också under de här web-sidorna.